четвер, 12 вересня 2013 р.

Вплив комп’ютера на здоров’я

Чимало дискусiй можна почути навколо цiєї теми у вашiй сiм'ї, особливо якщо це стосується сина чи доньки. У нашому з вами дитинствi схожої проблеми не було. Та згадайте ту далеку "докомп'ютерну" еру: "Багато не читай!", "Залиши книжку i пiди погуляй!", "Не читай лежачи!", "Скiльки можна дивитися телевiзор!". Сьогоднi, на жаль, у наших дiтей захоплення книгами пересунулося на заднiй план. У центрi уваги знаходяться значно цiкавiшi, видовищнiшi, кольоровi комп'ютернi iгри, якi так захоплюють! I в домiвцi на час такої гри все затихає: не чути галасу, бiганини, плачу. Ваша дитина нiби перенеслася в iнший вимiр i зараз уявляє себе, примiром, мужнiм лицарем або автогонщиком. Кориснi такi захоплення чи нi? Чи є якiсь норми занять iз комп'ютером для дитини? Як впливає вiн на психiку i здоров'я сина чи доньки?Розпочнемо з позитивних моментiв. Використання комп'ютерiв на уроках у школi (якщо мова йде про школяра) сприяє активiзацiї розумової дiяльностi, формує свiтогляд дитини, створює позитивний емоцiйний настрiй. Раннє та успiшне оволодiння дiтьми навичками роботи з такою технiкою завжди тiшить наше серце (яка ж розумна моя дитина!). Але, з iншого боку, виникає тривога: чи не завдасть шкоди тривале "сидiння" перед дисплеєм?


З точки зору фiзики

Пiд час роботи дисплею реєструються незначне рентгенiвське, ультрафiолетове, iнфрачервоне, мiкрохвильове випромiнювання, низько- i ультранизькочастотнi електромагнiтнi поля. Рiвень безпосередньої опромінення пiд час роботи дисплею за будь-якими нацiональними стандартами значно нижчий вiд допустимих. Загальна доза опромiнення, навiть у випадку щоденної восьмигодинної роботи, складає 0,5% дози, що отримує людина вiд рiзних джерел (флуоресценцiя, сонячне свiтло, радiохвилi тощо). А от комплексний вплив усiх випромiнювань, якi йдуть вiд дисплею, вивчений мало. Є данi, що при роботi з дисплеєм впродовж 2-6 i бiльше годин на день виникає екзема (захворювання шкiри), яку, можливо, спричиняє наявнiсть електростатичного та електромагнiтних полiв.

Цiкавi дослiдження проводилися в США. Було встановлено, що ультрафiолетовi променi А (ближнiй ультрафiолет) сприяють розвитку патологiї, пов'язаної з гiпервiтамiнозом А (надмiрна кiлькiсть вiтамiну А). Серед людей, якi працювали з комп'ютерами, були зареєстрованi випадки захворювання на катаракту (помутнiння кришталика ока). Припущено, що їх спричинила шкiдлива дiя електромагнiтних випромiнювань дисплеїв. Ця гiпотеза не може бути пiдтверджена дозою випромiнювання, тому що для розвитку катаракти, викликаної опроміненням, необхiдний рiвень дiї, який перевищує вимiрюваний у 10000 разiв. Статистичний аналiз показав, що частота виникнення катаракти при роботi з дисплеєм не вiдрiзняється вiд такої в iнших людей, якi не працюють з комп'ютером. Тож, давайте заспокоїмося: в майбутньому катаракта, в результатi занять на комп'ютерi, нашим дiтям начебто не загрожує!

Акустичний шум, що створюють комп'ютер i периферiйнi пристрої, може стати джерелом стресу, дискомфорту (пригадайте свої нiчнi жахи пiсля кiлькохгодинної гри в Star Craft). Але вiн, швидше за все, не може стати причиною змiни гостроти слуху. Можливо, значення має акустичне випромiнювання, але фiзiологiчну дiю акустичного шуму цього дiапазону поки що не дослiджено. М'язовий дискомфорт, бiль у спинi, онiмiння пальцiв пояснюються неправильною позою працюючого за комп'ютером, яка зумовлена невiдповiдною органiзацiєю робочого мiсця з точки зору ергономiки: невдало розташованi екран, клавiатура, стiлець, погане освiтлення, мерехтiння екрану тощо.


Про зiр

Найбiльш вразливою при роботi з монiтором є система зору. Майже всi, хто працює за дисплеєм, пiсля тривалої роботи скаржаться на втому очей, бiль у них, вiдчуття печiння, "пiску", сльозотечу. Причина може бути рiзною: надмiрна тривалiсть роботи з дисплеєм чи недосконалiсть засобiв вiдображення iнформацiї, їх технiчнi характеристики або неправильна органiзацiя роботи, умов працi. Тривала робота за дисплеєм часто є причиною зниження гостроти зору. Пам'ятаючи про це, просто треба обмежити згiдно норм час гри, особливо, якщо це гра, яка вимагає великого зорового напруження (дрiбнi деталi, яскравi кольори). Варто уникати захопленням "залами комп'ютерних iгор", де, як правило, закуповуються найдешевшi дисплеї, що найбiльше шкодять зору.

Вищеперерахованi проблеми, про якi ми розповiли, властивi дорослим людям, якi щодня працюють iз комп'ютером по 6-8 годин. Якщо ж "перенести" їх на дiтей, то тут на першому мiсцi необхiдно враховувати анатомо-фiзiологiчнi особливостi хлопчикiв i дiвчаток, починаючи з 5-6 рокiв (коли дiти вперше сiдають за комп'ютер) i до пiдлiткового вiку.

Немає коментарів:

Дописати коментар