четвер, 26 вересня 2013 р.

Про шестирiчок i комп'ютери


В дошкiльному вiцi органiзм маляти швидко змiнюється, продовжує формуватися кiсткова система, кисть руки ще знаходиться в стадiї розвитку, тому спочатку спостерiгається швидка втома пiсля роботи з клавiатурою. Навантаження на акомодацiйну систему очей у цьому випадку надзвичайно сильне - зiр фiксується то на дисплеї, то на клавiатурi. Це може призвести до порушення акомодацiї очей, тобто розвитку втоми очних м'язiв. Вас дуже здивує, але в цьому вiцi тривалiсть перебування за комп'ютером не повинна перевищувати 10-15 хвилин i, крiм того, через день. Якщо комп'ютерна кiмната є в садочку чи школi, то такого режиму, звичайно, дотримуються.


А вдома? Сумнiвно, що ваше чадо залишить страшенно захоплюючу гру через 15 хвилин. I ще. Якщо ви плануєте розпочати ознайомлення свого малюка з усiма можливостями вашого улюбленого комп'ютера, то зробiть це з вiдповiдних iгор. Звичайно, до кожної гри подається iнформацiя, для якого вiку дана вона пiдходить. Якщо йдеться про малюка шестирiчного вiку, то гра не повинна включати дрiбних предметiв, бути надто яскравою, мiстити багато чорних i червоних кольорiв. Чому так важливо дотримуватися саме 15-хвилинного промiжку часу для гри на комп'ютерi? Доведено, що бiльш тривала робота зумовлює формування в малюка шестирiчного вiку стану передмiопiї (погiршання гостроти зору), який особливо стане вираженим у разi наявностi генетичних передумов (мiопiя в одного чи обох батькiв).

Пам'ятаймо, що робота з комп'ютером буває значним стрес-фактором для дитини. Це проявляється в тому, що пiд вечiр малюки пiсля таких занять стають збудженими, напруженими, дратiвливими. I коли дитина, врештi-решт, засинає, то спить погано, постiйно прокидаючись. Ось кiлька заходiв, якi допоможуть попередити перевтому малюка:
  1. обмежте тривалiсть роботи дитини на комп'ютерi; 
  2. навчiть доньку чи сина проводити гiмнастику для очей; 
  3. правильно обладнайте робоче мiсце; 
  4. використовуйте комп'ютери з високими характеристиками; 
  5. вибирайте високоякiснi програми чи iгри, якi вiдповiдають вiку дитини (вiк звичайно вказується на диску з грою)."Хвороба дисплея"

Якщо у вас в сiм'ї школяр, звернiть увагу на те, як вiн реагує на заняття з комп'ютером в школi. У бiльшостi дiтей пiсля такої роботи спостерiгається гiпотонiчний тип реакцiї серцево-судинної системи, що проявляється зниженням артерiального тиску кровi, головокружiннями, головним болем, втомою. Iснує навiть термiн "хвороба дисплею", яка виражається у вiдчуттi тривоги, дратiвливостi та депресiї. Пам'ятайте, що найбiльше втомлює дитину iгровий варiант занять. Це пояснюється тим, що гра вимагає постiйного напруження, швидкої реакцiї, викликає хвилювання та змiни настрою.

Найбiльше несприятливих реакцiй дiтей у результатi роботи з комп'ютером було виявлено в школярiв 1-го (6-7 рокiв) i 5-го (11-12 рокiв) класiв, що можна пояснити найбiльшими труднощами адаптацiї до такого виду роботи. Вже пiсля 15 хвилин гри у дiтей знижується здатнiсть сприймати iнформацiю, а 45 хвилин безпосередньої роботи призводять до розвитку розумової та м'язової втоми.


Як обладнати робоче мiсце дитини

Зробити це зовсiм нескладно і, відповідно, попередити негативний вплив на органiзм сина чи доньки певною мiрою можна. Вiзьмiть лiнiйку чи сантиметрову стрiчку i як справжнiй кравець зробiть вимiрювання. Стiлець, за яким буде сидiти ваша дитина, обов'язково повинен бути зi спинкою. Сидiти син чи донька мають на вiдстанi не менше 50-70 см вiд дисплею (чим далi, тим краще), впираючись поглядом безпосередньо в центр екрану. Сидiти треба з прямою спиною або ж злегка нахилившись вперед, опираючись на 2/3 -3/4 довжини стегна. Мiж корпусом тiла i краєм стола має залишатися вiльний простiр близько 5 см. Руки повиннi вiльно лежати на столi. Пiд ноги можна поставити пiдставку, щоби вони були зiгнутi в колiнних та кульшових суглобах приблизно пiд прямим кутом. Стiл, на якому стоїть комп'ютер, має мати висоту над пiдлогою, яка вiдповiдає зросту дитини. Такої ж вiдповiдностi дотримуйтеся для висоти сидiння стiльця. Стiл повинен знаходитися в добре освiтленому мiсцi, але так, щоб на екранi не було виблискування. Пам'ятайте, що вiд правильностi обладнання мiсця роботи з комп'ютером залежить здоров'я дитини!


Подбайте про здоров'я

Розташуйте комп'ютер у кутку та задньою поверхнею до стiни. Щоденно виконуйте вологе прибирання примiщення, де знаходиться ваш комп'ютер. До i пiсля роботи протрiть екран спецiальною ганчiркою або губкою. Частiше провiтрюйте кiмнату. Для збiльшення вологостi в примiщеннi заведiть акварiум або прилаштуйте iнший посуд з водою.

Немає коментарів:

Дописати коментар